top
logo
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Facebook Image

Zaloguj sięHD-BackgroundSelector


Dotyczy: wszystkich studentów EFE PDF Drukuj Email

W dniach 21.01 – 28.01.2011  w European Faculty of Engineering odbywają się warsztaty dydaktyczne „Management”. Warsztaty zorganizowano dla studentów wszystkich specjalności I roku EFE.

Zajęcia prowadzili Dr Petr Hájek z Institute of System Engineering and Informatics, Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice (Czechy), wspólnie z  Dr Piotrem Pachurą z  Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Zarządzania PCz. Program warsztatów (patrz link program warsztatów) obejmował zagadnienia związane z programem nauczania przedmiotu „Podstawy Zarządzania” dla kierunków „Mechanika i Budowa Maszyn”, „Inżynieria Środowiska”  oraz „Inżynieria Zarządzania”. Nowym elementem warsztatów było połączenie treści programowych przedmiotu „Podstawy Zarządzania” z problematyką zarządzania wiedzą, innowacjami oraz zasobami ludzkimi. Zajęcia obejmowały 25 godzin zajęć wykładowych, każdy z omawianych tematów ilustrowany był rozwiązaniem problemu na zasadzie analizy przypadku (Case Study). Na zakończenie Dr Petr Hajek i Dr Piotr Pachura przeprowadzili pisemny test sprawdzający stopień opanowania materiału przez studentów EFE.  Efektem warsztatów będą także zmiany w treściach programowych i sposobie nauczania przedmiotu „Podstawy Zarządzania” w EFE, zmiany te wprowadzi uczestniczący w warsztatach Dr Piotr Pachura. Pełną informację o przebiegu warsztatów oraz biogram zaproszonego wykładowcy znaleźć można w załączonych linkach (program warsztatów, Dr Petr Hajek,  galeria fotografii)

.

Prof. S. Drobniak

Dr E. Moryń – Kucharczykbottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, mailing list. Valid XHTML and CSS.