top
logo
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Facebook Image

Zaloguj sięHD-BackgroundSelector


Dotyczy: studentów EFE II roku PDF Drukuj Email

W dniu 10 lutego 2011 r.   w European Faculty of Engineering odbyło się seminarium projektów przygotowanych przez  studentów wszystkich specjalności II roku EFE w trakcie III semestru zajęć. Program seminarium zawierał 10 prezentacji trwających do 15 minut, w trakcie seminarium przedstawiono tylko 8 prezentacji, gdyż student CMS K. Kościuch nie skończył projektu w terminie a studentka BT Marta Pustuł z powodów osobistych nie mogła przedstawić wyników projektu. 

  Po każdej prezentacji opiekun projektu przedstawiał i uzasadniał swoją ocenę a następnie odbywała się dyskusja w trakcie której studenci odpowiadali na pytania Komisji Oceny Projektów. Seminarium prowadziła Dr Elżbieta Moryń – Kucharczyk, natomiast w skład zespołu oceniającego wchodzili:

 1. Prof. S. Drobniak – kierownik EFE
 2. Dr E. Moryń – Kucharczyk – z-ca kierownika EFE
 3. Prof. R. Sekret – opiekun specjalności IE
 4. Dr M. Zabochnicka – Świątek – opiekun specjalności BI
 5. Dr D. Asendrych -  opiekun specjalności CMS
 6. Dr R. Kobyłecki – promotor projektów semestru III specjalności IE
 7. Dr K. Sokół - promotor projektów semestru III specjalności CMS

Wszystkie multimedialne prezentacje przedstawiono w języku angielskim i ocena ostateczna wpisana przez opiekunów do indeksów uwzględniała zarówno ocenę wyników projektu jak i ocenę jakości prezentacji (wyjątkiem były projekty specjalności BT których ocena uwzględniała tylko jakość wykonania ze względu na nieobecność opiekuna Dr P. Pachury). Członkowie Komisji Oceny Projektów w trakcie dyskusji nie tylko zadawali pytania lecz także wskazywali sposoby poprawy technicznej strony prezentacji.  Po zakończeniu wszystkich  prezentacji odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów, której członkowie po wyczerpującej dyskusji wyróżnili następujących studentów:

 1. Anita Paśnikowska – studentka II roku EFE specjalności CMS  - I   miejsce za wyniki i prezentację projektu „Crankshaft – piston model” wykonanego pod opieką Dr K. Sokoła
 2. Jan Jura – student II roku EFE specjalności CMS  - II  miejsce za wyniki i prezentację projektu „Shed model” wykonanego pod opieką Dr K. Sokoła
 3. Katarzyna Just – studentka II roku EFE specjalności BT – projekt „Sustainable development theory and practice” wykonany pod opieką Dr Piotra Pachury oraz Marta Zyskowska – studentka II roku EFE specjalności BI - projekt “The process of the acquisition of biomethane from biomass” wykonany  pod opieką Dr M. Zabochnickiej – Świątek  - uzyskały  ex – aequo III miejsce za wyniki i prezentację

Członkowie  Komisji Oceny sformułowali następujące wnioski:

 

 1. Studenci EFE wykazali bardzo dobry stopień opanowania języka angielskiego, pozwalajacy na swobodę prezentacji i równie swobodny udział w dyskusji, członkowie Komisji Oceny podkreślili zaangażowanie studentów czego efektem był  bardzo wysoki poziom prezentacji i wartościowe wyniki zawarte w raportach z realizacji projektów
 2. Seminarium wykazało, że projekty są ważną formą kształcenia specjalnościowego studentów, którzy w trakcie samodzielnej pracy poznają zagadnienia najważniejsze dla swojej przyszłej specjalności
 3. Członkowie  Komisji Oceny Projektów podkreślili bardzo trafny dobór tematyki projektów, studenci specjalności CMS nabyli umiejętność posługiwania się pakietem CATIA stanowiącym wartościowe narzędzie inżynierskie, studenci specjalności BT zapoznali się ze współczesnymi tendencjami w zarządzaniu i ekonomii, natomiast studenci specjalności BI i IE mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi technologiami ochrony środowiska
 4. Zebrane w trakcie seminarium doświadczenia wskazują, ze jest to bardzo wartościowa forma aktywizacji studentów, członkowie Komisji Oceny Projektów wyrażają przekonanie, że z każdym kolejnym projektem studenci będą nabierali wprawy i przedstawiali coraz lepsze prezentacje

Dodatkowe informacje o przebiegu seminarium oraz skrócone wersje prezentacji znaleźć można w załączonych linkach (program seminarium, prezentacje,  galeria fotografii)

.

Prof. S. Drobniak

Dr E. Moryń – Kucharczykbottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, mailing list. Valid XHTML and CSS.