top
logo
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Facebook Image

Zaloguj sięHD-BackgroundSelector


Dotyczy: wszystkich studentów EFE PDF Drukuj Email

W dniach 1.04 – 7.04.2011  na  Wydziale  Inżynierii Mechanicznej i Informatyki odbyły się warsztaty dydaktyczne „Fluid Mechanics and Its Applications”. Warsztaty zorganizowano dla studentów wszystkich specjalności II roku EFE.

Zajęcia prowadzili  Prof. Herricos Stapountzis  z  University of Thessaly in Volos, Grecja  wspólnie z Prof. Stanisławem Drobniakiem, Prof. Andrzejem Bogusławskim i dr Dariuszem Asendrychem z Instytutu Maszyn Cieplnych PCz. Program warsztatów obejmował zagadnienia związane z programem nauczania mechaniki płynów dla kierunków „Mechanika i Budowa Maszyn”, „Inżynieria środowiska”  oraz „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ”. Nowym elementem warsztatów było połączenie treści programowych przedmiotu „Mechanika Płynów ” z możliwością ich zastosowań w inżynierii mechanicznej i  w ochronie środowiska. Zajęcia obejmowały 30 godzin zajęć wykładowych i ćwiczeń, na zakończenie Prof. H.  Stapountzis  i Prof. S.  Drobniak przeprowadzili pisemne testy sprawdzające stopień opanowania materiału przez studentów EFE.  Kolejnym nowym elementem wprowadzonym przez Prof. H. Stapountzisa było zastosowanie multimediów w nauczaniu mechaniki płynów. Efektem warsztatów będą także zmiany w treściach programowych i sposobie nauczania mechaniki płynów w EFE, zmiany te wprowadzą uczestniczący w warsztatach Prof. Stanisław Drobniak,  Prof. Andrzej Bogusławski i dr Dariusz Asendrych.  Pełną informację o przebiegu warsztatów znaleźć można w załączonych linkach (sylwetka wykładowcy, program warsztatów, galeria fotografii)

.

Prof. S. Drobniak

Dr E. Moryń – Kucharczykbottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, mailing list. Valid XHTML and CSS.