top
logo
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Facebook Image

Zaloguj sięHD-BackgroundSelector


Dotyczy: wszystkich studentów EFE PDF Drukuj Email

W dniach 30.05 – 02.06.2011  w European Faculty of Engineering odbyły się warsztaty dydaktyczne „Micro and Macroeconomics, Industrial Location and Regional Economic Development”. Warsztaty zorganizowano dla studentów wszystkich specjalności II roku EFE. Zajęcia prowadzili Profesor Neil Reid z University of Toledo, USA, wspólnie z  Dr Piotrem Pachurą z  Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Zarządzania PCz.

Zaproszony przez Prof. P. Pachurę wykładowca Neil Reid, jest profesorem i dyrektorem Urban Affairs Center na University of Toledo, Ohio, USA i wybitnym  specjalistą z zakresu geografii ekonomicznej. Prof. Neil Reid jest autorem wielu prac poświęconych teorii i praktyce rozwoju ekonomicznego opartego o klastry, opublikowanych min. w Economic Development Quarterly, Economic Development Journal, Annals of Regional Science, Letters in Spatial and Resource Sciences, , and Applied Geography. Prof. N. Reid jest przewodniczącym International Geographical Union’s Commission on the Dynamics of Economic Spaces oraz  European ProClusters Association.

Program warsztatów (patrz link program warsztatów) obejmował zagadnienia związane z programem nauczania przedmiotu „Mikro i  Makroekonomia” dla kierunków „Mechanika i Budowa Maszyn”, „Inżynieria Środowiska”  oraz „Inżynieria Zarządzania”, prowadzonych przez Dr Piotra Tomskiego i i Dr Marcina Sitka z WZ. Nowym elementem warsztatów były zagadnienia alokacji inwestycji przemysłowych i rozwoju regionalnego traktowane zarówno  z punktu widzenia teorii jak i praktyki. Zajęcia obejmowały 25 godzin zajęć wykładowych i ćwiczeń, każdy z omawianych tematów ilustrowany był rozwiązaniem problemu na zasadzie analizy przypadku (Case Study). Uzupełnieniem zajęć był wykład „Rozwój ekonomiczny oparty o klastry”, zorganizowany przez Dziekana Wydziału Zarządzania Prof. A. Pabiana dla wszystkich studentów Wydziału Zarządzania.

Na zakończenie Profesor Neil Reid i Prof. Piotr Pachura przeprowadzili pisemny e-test sprawdzający stopień opanowania materiału przez studentów EFE.  Efektem warsztatów  jest ciekawe uzupełnienie treści programowych i sposobu nauczania przedmiotu „Mikro i  Makroekonomia” w EFE.

Pełną informację o przebiegu warsztatów oraz sylwetkę zaproszonego wykładowcy znaleźć można w załączonych linkach (program warsztatów, Prof. Neil Reid,  galeria fotografii)

.

Prof. S. Drobniak

Dr E. Moryń – Kucharczykbottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, mailing list. Valid XHTML and CSS.