top
logo
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Facebook Image

Zaloguj sięHD-BackgroundSelector


Dotyczy: studentów EFE II roku PDF Drukuj Email

W dniu 21 czerwca 2011 r.   w European Faculty of Engineering odbyło się seminarium projektów przygotowanych przez  studentów II roku EFE specjalności Computer Modeling and Simulation (CMS) w trakcie IV semestru zajęć. Program seminarium zawierał 5 prezentacji wyników uzyskanych w trakcie IV semestru (patrz link Seminar Programme), student CMS K. Kościuch przedstawił zaległy projekt z III semestru.    Po każdej prezentacji opiekun projektu przedstawiał i uzasadniał swoją ocenę a następnie odbywała się dyskusja w trakcie której studenci odpowiadali na pytania Komisji Oceny Projektów. W skład Komisji Oceny Projektów wchodzili:

 

 1. Prof. S. Drobniak – kierownik EFE i promotor projektu
 2. Prof. W. Elsner  – promotor projektu
 3. Dr D. Asendrych -  opiekun specjalności CMS i promotor trzech projektów
 4. Dr K. Sokół - promotor projektów semestru III specjalności CMS
 5. Dr inż. Krystyna Malińska – wykładowca EFE
 6. Mgr inż. Łukasz Kowalczyk – konsultant projektu
 7. Mgr inż. Paweł Niegodajew  – konsultant projektu

Wszystkie multimedialne prezentacje przedstawiono w języku angielskim i ocena ostateczna wpisana przez opiekunów do indeksów uwzględniała zarówno ocenę wyników projektu, wystawioną przez promotora jak i ocenę jakości prezentacji, dokonywaną przez Komisję Oceny Projektów. Członkowie Komisji Oceny Projektów w trakcie dyskusji nie tylko zadawali pytania lecz także wskazywali sposoby poprawy technicznej strony prezentacji.  Po zakończeniu wszystkich  prezentacji odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów, której członkowie uzgodnili oceny podane w załączonym pliku (patrz link oceny projektów).

Członkowie  Komisji Oceny sformułowali następujące wnioski:

 1. Studenci EFE wykazali bardzo dobry stopień opanowania języka angielskiego, pozwalający na swobodę prezentacji i równie swobodny udział w dyskusji, członkowie Komisji Oceny podkreślili zaangażowanie studentów czego efektem był  bardzo wysoki poziom prezentacji i wartościowe wyniki zawarte w raportach z realizacji projektów
 2. Seminarium wykazało, że projekty są ważną formą kształcenia studentów, którzy w trakcie samodzielnej pracy poznają zagadnienia najważniejsze dla swojej przyszłej specjalności
 3. Członkowie  Komisji Oceny Projektów podkreślili bardzo trafny dobór tematyki projektów, studenci specjalności CMS nabyli umiejętność posługiwania się pakietami FLUENT i IPSEpro stanowiącymi nowoczesne  wartościowe narzędzia inżynierskie,
 4. Zebrane w trakcie seminarium doświadczenia wskazują, ze jest to bardzo wartościowa forma aktywizacji studentów,
 5. Członkowie Komisji zauważyli powtarzające się błędy zarówno w raportach jak i prezentacjach, dotyczą one przede wszystkim braku należytej dbałości w cytowaniu wyników literaturowych w raportach i braku równowagi w prezentowaniu tła literaturowego (które zajmowało z reguły zbyt wiele miejsca) i wyników własnych badań (które były prezentowane zbyt skrótowo), promotorzy skarżyli się również na niesystematyczną pracę studentów, większość zaczęła pracować nad projektami dopiero pod koniec semestru

Dodatkowe informacje o przebiegu seminarium, oceny projektów oraz prezentacje znaleźć można w załączonych linkach (Seminar Programme, oceny projektów, prezentacje,  galeria fotografii).

Obrony projektów dla pozostałych specjalności EFE odbędą się we wrześniu.

.

Prof. S. Drobniak

Dr E. Moryń – Kucharczyk

 bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, mailing list. Valid XHTML and CSS.