top
logo
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Facebook Image

Zaloguj sięHD-BackgroundSelector


dotyczy: wszystkich studentów EFE PDF Drukuj Email

W dniach 11.04 – 15.04.2011  w European Faculty of Engineering odbyły  się warsztaty dydaktyczne “Genomics with elements of bioinformatics”. Warsztaty zorganizowano dla studentów wszystkich specjalności I i II roku EFE.

Zajęcia prowadzili Dr. Tomasz  Żemojtel z Max Planck Institute for Molecular Genetics, Wydziału Computational Molecular Biology, Berlin, Germany wspólnie z Dr Magdaleną Zabochnicką-Świątek z Instytutu Inżynierii Środowiska, Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska PCz. Program warsztatów (patrz link program warsztatów) obejmował zagadnienia związane z programem nauczania przedmiotu „Biology and Ecology/Environmental Protection”. Nowym elementem warsztatów było multidyscyplinarne podejście do prezentowanych zagadnień z zakresu genomiki, co pozwoliło połączyć wiedzę z zakresu genetyki, biologii oraz bioinformatyki. Ponadto, nowatorska, interaktywna forma prowadzenia zajęć umożliwiła studentom samodzielne zdobywanie wiedzy poprzez praktyczne zastosowanie narzędzi bioinformatycznych wykorzystywanych w genomice. Zajęcia obejmowały 25 godzin zajęć wykładowych i ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych dla studentów I roku w ramach przedmiotu „Biology and Ecology/Environmental Protection I” oraz 15 godzin zajęć wykładowych dla studentów I roku w ramach przedmiotu „Biology and Ecology/Environmental Protection III”. Każdy z tematów omawianych w trakcie wykładu ilustrowany był rozwiązaniem problemu na zasadzie analizy przypadku (Case Study), wykład prowadzony był w laboratorium komputerowym EFE a studia przypadków rozwiązywane były samodzielnie przez studentów. Szczególnie interesującą nową formą nauczania było  10 godzin zajęć laboratoryjnych dla studentów   I roku, które prowadzone były z wykorzystaniem dostępnych w sieci narzędzi bioinformatycznych. Na zakończenie Dr. T. Żemojtel oraz Dr M. Zabochnicka-Świątek przeprowadzili pisemne testy sprawdzające stopień opanowania materiału przez studentów I i II roku  EFE.  Efektem warsztatów będą także zmiany w treściach programowych i sposobie nauczania przedmiotu „Biology and Ecology/Environmental Protection” w EFE, zmiany te wprowadzi uczestnicząca w warsztatach Dr M. Zabochnicka-Świątek. Pełną informację o przebiegu warsztatów oraz program i sylwetkę zaproszonego wykładowcy znaleźć można w załączonych linkach (program warsztatów dla I roku EFE, program warsztatów dla II roku EFE, Dr. Tomasz  Żemojtel ,  galeria fotografii)

 

 

Dr M. Zabochnicka – Świątek

Dr E. Moryń – Kucharczyk

Prof. S. Drobniakbottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, mailing list. Valid XHTML and CSS.