top
logo
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Facebook Image

Zaloguj sięHD-BackgroundSelector


Dotyczy: studentów EFE II roku PDF Drukuj Email

W dniu 27 września 2011 r.   w European Faculty of Engineering odbyło się drugie seminarium projektów przygotowanych przez  studentów II roku EFE wszystkich specjalności w trakcie IV semestru zajęć. Program seminarium zawierał 5 prezentacji wyników uzyskanych w trakcie IV semestru (patrz link Seminar Programme). Projekty referowali następujący studenci:

 1. Barbara Robak – studentka specjalności IE,
 2. Anita Rygał - studentka specjalności BI,
 3. Marta Zyskowska - studentka specjalności BI
 4. Katarzyna Just i Marta Pustuł - studentki specjalności BT
 5. Kamil Kościuch – student specjalności CMS

P. Małgorzata Łukasik z powodów niezależnych od siebie nie mogła uczestniczyć w seminarium, prezentacja tej pracy odbędzie się w terminie późniejszym. Po każdej prezentacji opiekun projektu przedstawiał i uzasadniał swoją ocenę a następnie odbywała się dyskusja w trakcie której studenci odpowiadali na pytania Komisji Oceny Projektów. W skład Komisji Oceny Projektów wchodzili:

 1. Dr inż. E. Moryń – Kucharczyk, z-ca kierownika EFE, prowadząca seminarium
 2. Prof. S. Drobniak – kierownik EFE
 3. Prof.  R. Sekret  – opiekun specjalności IE i promotor projektu
 4. Prof. P. Pachura - opiekun specjalności BI i promotor trzech projektów
 5. Dr M. Zabochnicka – Świątek - opiekun specjalności BI i promotor dwóch projektów
 6. Dr D. Asendrych -  opiekun specjalności CMS i promotor  projektu

Wszystkie multimedialne prezentacje przedstawiono w języku angielskim i ocena ostateczna wpisana przez opiekunów do indeksów uwzględniała zarówno ocenę wyników projektu, wystawioną przez promotora jak i ocenę jakości prezentacji, dokonywaną przez Komisję Oceny Projektów. Członkowie Komisji Oceny Projektów w trakcie dyskusji nie tylko zadawali pytania lecz także wskazywali sposoby poprawy technicznej strony prezentacji.  Po zakończeniu wszystkich  prezentacji odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów, której członkowie uzgodnili oceny podane w załączonym pliku (patrz link project scores).

Członkowie  Komisji Oceny sformułowali następujące wnioski:

 1. Studenci EFE wykazali bardzo dobry stopień opanowania języka angielskiego, pozwalający na swobodę prezentacji i równie swobodny udział w dyskusji, członkowie Komisji Oceny podkreślili zaangażowanie studentów czego efektem był  bardzo wysoki poziom prezentacji i wartościowe wyniki zawarte w raportach z realizacji projektów
 2. Seminarium wykazało, że projekty są ważną formą kształcenia studentów, którzy w trakcie samodzielnej pracy poznają zagadnienia najważniejsze dla swojej przyszłej specjalności,
 3. Zebrane w trakcie seminarium doświadczenia wskazują, ze jest to bardzo wartościowa forma aktywizacji studentów, którzy nie tylko pogłębiają swą wiedzę lecz także uczą się metod prezentacji swej wiedzy,
 4. Członkowie Komisji podkreślili zaangażowanie studentów w realizację projektów, czego wynikiem jest bardzo wysoki poziom przedstawionych prac, członkowie  Komisji Oceny Projektów wyróżnili projekt i prezentację przygotowaną przez studentki specjalności BT Katarzynę Just i Martę Pustuł, projekt ten wyróżniał się nowatorską formą i został przygotowany ze szczególnym zaangażowaniem.

W seminarium uczestniczyli dwaj studenci Uniwersytetu w Kartagenie ( Hiszpania):

 1. Andrés Mendoza Cos
 2. Francisco Pardo Ruiz

którzy na Wydziale Inżynierii i Informatyki odbywają semestr studiów wymiennych w ramach programu LLP – ERASMUS.

Dodatkowe informacje o przebiegu seminarium, oceny projektów oraz prezentacje znaleźć można w załączonych linkach (Seminar Programme, project scores, presentations, photo gallery).

Dr E. Moryń – Kucharczyk

Prof. S. Drobniakbottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, mailing list. Valid XHTML and CSS.