top
logo
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Facebook Image

Zaloguj sięHD-BackgroundSelector


Dotyczy: wszystkich studentów EFE PDF Drukuj Email
W dniach 30.01 – 03.02.2012  w European Faculty of Engineering odbyły się warsztaty dydaktyczne „Selected Problems in  Thermodynamics”. Warsztaty zorganizowano dla studentów wszystkich specjalności II roku EFE. Zajęcia prowadzili  Prof. Amsini Sadiki z Technische Universitaet Darmstadt, Niemcy wspólnie z Prof. Andrzejem Bogusławskim i dr Piotrem Pełką z Instytutu Maszyn Cieplnych PCz. Program warsztatów podany w linku obejmował zagadnienia związane z programem nauczania termodynamiki dla kierunków „Mechanika i Budowa Maszyn” oraz „Inżynieria Zarządzania”. Przedmiotem warsztatów były wybrane treści programowe przedmiotu „Termodynamika, w tym zwłaszcza zagadnienia egzergii, obiegów cieplnych i termodynamika przemian fazowych i reakcji chemicznych. Zajęcia obejmowały 25 godzin zajęć wykładowych i ćwiczeń, na zakończenie Prof. Amsini Sadiki i Prof. Andrzej Bogusławski przeprowadzili pisemny test sprawdzający stopień opanowania materiału przez studentów EFE.  Efektem warsztatów będą także zmiany w treściach programowych i sposobie nauczania termodynamiki w EFE, zmiany te wprowadzą uczestniczący w warsztatach  Prof. Andrzej Bogusławski i dr Piotr Pełka. Pełną informację o Wykładowcy i przebiegu warsztatów znaleźć można w załączonych linkach (Prof. Amsini Sadiki, workshop programme, photo gallery)
.
Prof. S. Drobniak
Dr E. Moryń – Kucharczyk


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, mailing list. Valid XHTML and CSS.