top
logo
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Facebook Image

Zaloguj sięHD-BackgroundSelector


dotyczy: Wszystkich studentów PDF Drukuj Email

W dniu 9 marca 2012 r. w European Faculty of Engineering odbyło się trzecie seminarium projektów przygotowanych przez studentów III roku EFE wszystkich specjalności w trakcie V semestru zajęć.

 

Program seminarium zawierał 5 prezentacji wyników uzyskanych w trakcie V semestru (patrz link Seminar Programme). Projekty referowali następujący studenci:

 

1. Marta Zyskowska- studentka specjalności BI, projekt z zakresu II kierunku dyplomowania (BT)
2. Barbara Robak – studentka specjalności IE, projekt z zakresu II kierunku dyplomowania (BT)
3. Anita Rygał - studentka specjalności BI,
4. Katarzyna Just - studentka specjalności BT
5. Michał Bocheński – student specjalności CMS, projekt z zakresu specjalności (BT) P. Małgorzata Łukasik, Marta Pustuł i Kamil Kościuch nie uczestniczyli w seminarium.

 

Po każdej prezentacji opiekun projektu przedstawiał i uzasadniał swoją ocenę a następnie odbywała się dyskusja w trakcie której studenci odpowiadali na pytania Komisji Oceny
Projektów. W skład Komisji Oceny Projektów wchodzili:


1. Dr inż. E. Moryń – Kucharczyk, z-ca kierownika EFE, prowadząca seminarium
2. Prof. S. Drobniak – kierownik EFE
3. Prof. P. Pachura - opiekun specjalności BI i promotor projektów
4. Dr M. Zabochnicka – Świątek - opiekun specjalności BI i promotor projektów
5. Prof. R. Ulewicz - promotor projektów
6. Prof. J. Selejdak- promotor projektów

 


Wszystkie multimedialne prezentacje przedstawiono w języku angielskim i ocena ostateczna wpisana przez opiekunów do indeksów uwzględniała zarówno ocenę wyników projektu, wystawioną przez promotora jak i ocenę jakości prezentacji, dokonywaną przez Komisję Oceny Projektów. Członkowie Komisji Oceny Projektów w trakcie dyskusji nie tylko zadawali pytania lecz także wskazywali sposoby poprawy technicznej strony prezentacji. Po
zakończeniu wszystkich prezentacji odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów, której członkowie uzgodnili oceny podane w załączonym pliku (patrz link project scores). Członkowie Komisji wyróżnili następujące prace:

 

1. Nagroda - Anita Rygał, za wyróżniającą zawartość i nakład pracy oraz za znakomitą prezentację
2. Nagroda - Katarzyna Just, za znakomitą prezentację i bardzo trafne odpowiedzi na pytania

Zdjęcie wyróżnionych Studentek i ich Promotorów znajdziecie Państwo w linku (photo gallery). Członkowie Komisji Oceny sformułowali następujące wnioski:


1. Studenci EFE wykazali bardzo dobry stopień opanowania języka angielskiego, pozwalający na swobodę prezentacji i równie swobodny udział w dyskusji, członkowie Komisji Oceny podkreślili zaangażowanie studentów czego efektem był bardzo wysoki poziom prezentacji i wartościowe wyniki zawarte w raportach z realizacji projektów
2. Seminarium wykazało, że projekty są ważną formą kształcenia studentów, którzy w trakcie samodzielnej pracy poznają zagadnienia najważniejsze dla swojej przyszłej specjalności,
3. Zebrane w trakcie seminarium doświadczenia wskazują, ze jest to bardzo wartościowa forma aktywizacji studentów, którzy nie tylko pogłębiają swą wiedzę lecz także uczą się metod prezentacji swej wiedzy,
4. Członkowie Komisji podkreślili zaangażowanie studentów w realizację projektów, które pozwala oczekiwać, że uzyskane wyniki stanowić będą wartościowy wkład w realizację dyplomów Dodatkowe informacje o przebiegu seminarium, oceny projektów oraz prezentacje znaleźć można w załączonych linkach (Seminar Programme, project scores, presentations, photo gallery).


Dr E. Moryń – Kucharczyk
Prof. S. Drobniakbottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, mailing list. Valid XHTML and CSS.