top
logo
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Facebook Image

Zaloguj sięHD-BackgroundSelector


Dotyczy: wszystkich studentów EFE PDF Drukuj Email

W dniach 16.04 –20.04.2012  w European Faculty of Engineering odbyły się warsztaty dydaktyczne „Fluid Mechanics and Its Applications”. Warsztaty zorganizowano dla studentów wszystkich specjalności II roku EFE. Zajęcia prowadzili  Prof. Erik Dick z Ghent University w  Belgii wspólnie z Prof. Stanisławem Drobniakiem, dr Dariuszem Asendrychem i dr Arturem Tyliszczakiem  z Instytutu Maszyn Cieplnych PCz. Program warsztatów obejmował zagadnienia związane z programem nauczania mechaniki płynów dla kierunków „Mechanika i Budowa Maszyn”, „Inżynieria środowiska”  oraz „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ”. Nowym elementem warsztatów było zastosowanie jednolitego ujecia wszystkich działow Mechaniki Płynów oraz  połączenie treści programowych przedmiotu „Mechanika Płynów ” z możliwością ich zastosowań w inżynierii mechanicznej. Zajęcia obejmowały 25 godzin zajęć wykładowych i ćwiczeń, na zakończenie Prof. E. Dick oraz polscy wykładowcy przeprowadzili pisemne testy sprawdzające stopień opanowania materiału przez studentów EFE.  Efektem warsztatów będą zmiany w treściach programowych i sposobie nauczania mechaniki płynów w EFE, zmiany te wprowadzą uczestniczący w warsztatach Prof. Stanisław Drobniak,  dr Dariusz Asendrych i dr Artur Tyliszczak.  Pełną informację o przebiegu warsztatów znaleźć można w załączonych linkach (about the lecturer, workshop programme, photo gallery)

.

Prof. S. Drobniak

Dr E. Moryń – Kucharczykbottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, mailing list. Valid XHTML and CSS.