top
logo
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Facebook Image

Zaloguj sięHD-BackgroundSelector


Dotyczy: wszystkich studentów EFE PDF Drukuj Email

W dniu 25.05.2012  studenci i opiekunowie  European Faculty of Engineering spotkali się z Dziekanem Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska PCz Prof. Wojciechem Nowakiem.  W spotkaniu uczestniczyła Dr Magdalena Zabochnicka – Świątek – opiekun specjalności „Biotechnology for Environmental Protection

 

Spotkanie połączono z podsumowaniem wyników nauczania w semestrze zimowym, Dziekan WIiOŚ  Prof.W. Nowak wręczył dyplomy studentom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Dyplomy otrzymali:

I rok EFE

 1. Tomasz Boiński - student Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska specjalności „Intelligent Energy”  – średnia ocen – 5.0 – I miejsce
 2. Krzysztof Grzywnowicz - student Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska specjalności „Intelligent Energy”  –   średnia ocen – 4.93  - II  miejsce
 3. Joanna Hebel - studentka Wydziału Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska specjalności „Biotechnology for Environmental Protection” – średnia ocen – 4.86– III  miejsce

II rok EFE

 1. Vardan  Karapetyan - student Wydziału Zarządzania specjalności  „Business and Technology”  – średnia ocen – 4.70 – I miejsce

 

 1. Monika Matusiak studentka Wydziału Wydziału Zarządzania specjalności  „Business and Technology”     – średnia ocen – 4.50 – II  miejsce

 

 1. Olga Pychyńska - studentka Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska specjalności „Biotechnology for Environmental Protection” i Agnieszka Mrożek studentka Wydziału Wydziału Zarządzania specjalności  „Business and Technology”  uzyskały identyczną średnią ocen – 4.45  i zajęły  ex – aequo  III  miejsce

Dziekan wręczył również dyplomy ukończenia kursu “Renewable Energy, Theory and Applications”, który w dniach 11 – 13 kwietnia 2012 prowadził Prof. Herricos Stapountzis z  University of Thessaly. Dyplomy otrzymali wszyscy uczestnicy, natomiast na specjalne wyróżnienie zasłużyli następujący studenci, którzy zdali egzamin z najwyższymi ocenami:

 

 1. Krzysztof Grzywnowicz, student Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska specjalności „Intelligent Energy” , który uzyskał 99 na 100 możliwych do zdobycia punktów
 2. Vardan Karapetyan, student Wydziału Zarządzania specjalności  „Business and Technology” – 97 punktów
 3. Sylwia Sikora, studentka Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki specjalności „Computer Modelling and Simulation” – 96 punktów
 4. Patryk Kopeć, student Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki specjalności „Computer Modelling and Simulation” – 96 punktów
 5. Mateusz Łaskawiec,  student Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki specjalności „Computer Modelling and Simulation” – 95 punktów
 6. Magda Trzcionka,  studentka Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki specjalności „Computer Modelling and Simulation” – 94 punkty
 7. Dorota Urbanik, studentka Wydziału Zarządzania specjalności  „Business and Technology” – 94 punkty
 8. Agnieszka Mrożek, studentka Wydziału Zarządzania specjalności  „Business and Technology” – 94 punkty

 

Spotkania takie są dla studentów EFE okazją do poznania osiągnięć i działalności Wydziałów współtworzących EFE.  Prof. W. Nowak  scharakteryzował prowadzone przez pracowników WIiOŚ badania naukowe oraz zapoznał studentów z najważniejszymi tematami badań prowadzonych w zakresie czystych technologii węglowych, które koordynowane są przez Dziekana W. Nowaka w ramach strategicznego programu badawczego. Po spotkaniu studenci mieli możliwość uczestniczenia w mniej formalnej dyskusji z obecnymi opiekunami specjalności i kierownictwem EFE.

Wybrane chwile spotkania znaleźć można w załączonym linku (photo gallery)

.

Prof. S. Drobniak

Dr E. Moryń – Kucharczykbottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, mailing list. Valid XHTML and CSS.