top
logo
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Facebook Image

Zaloguj sięHD-BackgroundSelector


Dotyczy: studentów EFE II roku PDF Drukuj Email

W dniu 20 czerwca 2012 r.   w European Faculty of Engineering odbyło się  drugie seminarium projektów przygotowanych przez  studentów II roku EFE wszystkich specjalności. Program seminarium zawierał 4 prezentacje wyników uzyskanych w trakcie IV semestru (Seminar Programme). Projekty referowali następujący studenci:

 1. Mateusz Łaskawiec – student specjalności CMS
 2. Vardan Karapetyan – student specjalności BT
 3. Przemysław Ozner – student specjalności BT
 4. Samet Nak    - student ERASMUS

Po każdej prezentacji Promotorzy  projektu przedstawiali i uzasadniali swoje oceny a następnie odbywała się dyskusja w trakcie której studenci odpowiadali na pytania Komisji Oceny Projektów. W skład Komisji Oceny Projektów wchodzili:

 1. Dr inż. E. Moryń – Kucharczyk, z-ca kierownika EFE, prowadząca seminarium
 2. Prof. S. Drobniak – kierownik EFE
 3. Dr Maciej Marek– promotor projektów CMS
 4. Mgr Łukasz Kowalczyk– promotor projektów CMS
 5. Mgr Paweł Niegodajew– promotor projektów CMS

Wszystkie multimedialne prezentacje przedstawiono w języku angielskim i ocena ostateczna wpisana przez opiekunów do indeksów uwzględniała zarówno ocenę wyników projektu jak i ocenę jakości prezentacji, dokonywaną przez Komisję Oceny Projektów. Członkowie Komisji Oceny Projektów w trakcie dyskusji nie tylko zadawali pytania lecz także wskazywali sposoby poprawy technicznej strony prezentacji.  Po zakończeniu wszystkich  prezentacji odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów, której członkowie uzgodnili oceny podane w załączonym pliku ( evaluation). Członkowie Komisji wyróżnili następujące prace:

 1. I Nagroda - Mateusz Łaskawiec za wyróżniającą zawartość i nakład pracy oraz za znakomitą prezentację
 2. II Nagroda - Vardan Karapetyan, za znakomitą prezentację i bardzo trafne odpowiedzi na pytania

Zdjęcia dokumentujące przebieg seminarium znajdziecie Państwo w linku  (photo gallery). Członkowie  Komisji Oceny sformułowali następujące wnioski:

 1. Studenci EFE wykazali bardzo dobry stopień opanowania języka angielskiego, pozwalający na swobodę prezentacji i równie swobodny udział w dyskusji, członkowie Komisji Oceny podkreślili zaangażowanie studentów czego efektem był  bardzo wysoki poziom prezentacji
 2. Seminarium wykazało, że projekty są ważną formą kształcenia studentów, którzy w trakcie samodzielnej pracy poznają zagadnienia najważniejsze dla swojej przyszłej specjalności,
 3. Zebrane w trakcie seminarium doświadczenia wskazują, ze jest to bardzo wartościowa forma aktywizacji studentów, którzy nie tylko pogłębiają swą wiedzę lecz także uczą się metod prezentacji swej wiedzy,

Dodatkowe informacje o przebiegu seminarium, oceny projektów oraz wybrane prezentacje znaleźć można w załączonych linkach (Seminar Programme, evaluation, presentations, photo gallery).

Dr E. Moryń – Kucharczyk

Prof. S. Drobniakbottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, mailing list. Valid XHTML and CSS.