top
logo
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Facebook Image

Zaloguj sięHD-BackgroundSelector


Biotechnology for Environmental Protection (BEP), Intelligent Energy (IE) PDF Drukuj Email
semester 1

I.1. Engineering Design I

1Lec, 3Lab                                                                                                                                                   [6 ECTS]

I.2. Engineering Physics-Mechanics I

2LecE, 2Tut                                                                                                                                                  [6 ECTS]

I.3. Mathematics I

3LecE, 2Tut                                                                                                                                                  [6 ECTS]

I.4. Computer Science

1Lec, 1Tut                                                                                                                                                    [2 ECTS]

I.5. Communication skills

4Tut                                                                                                                                                               [2 ECTS]

I.6. Chemistry

2LecE, 2Tut                                                                                                                                                  [6 ECTS]

I.7. Management

2Lec                                                                                                                                                              [2 ECTS]
semester 2

II.1. Biology, Ecology and Environmental Protection I

1Lec, 1Tut, 2Lab                                                                                                                                         [4 ECTS]

II.2. Engineering Design II – CAD

1LecE, 3Lab                                                                                                                                                [5 ECTS]

II.3. Engineering Physics-Electromagnetism

2Lec, 1Tut                                                                                                                                                    [3 ECTS]

II.4. Engineering Physics-Wave Optics and Contemporary  Physics

2LecE, 1Lab                                                                                                                                                [4 ECTS]

II.5. Engineering Physics-Mechanics II

2LecE, 5/3Tut, 1/3Lab                                                                                                                                [5 ECTS]

II. 6. Mathematics  II

3Lec, 2Tut                                                                                                                                                    [6 ECTS]

II.7. Sports

2Tut                                                                                                                                                               [1 ECTS]

II.8. Communication skills

4Tut                                                                                                                                                               [2 ECTS]

semester 3
III.1. Biology, Ecology and Environmental Protection II
1Lec, 2Tut                                                                                                                                                    [3 ECTS]
III.2. Engineering Physics – Thermodynamics
2LecE, 1Tut, 1Lab                                                                                                                                       [5 ECTS]
III.3. Engineering Design III - Materials
2LecE, 1Tut, 2Lab                                                                                                                                       [5 ECTS]
III.4. Engineering Physics-Mechanics III
2LecE, 1Tut, 1Lab                                                                                                                                       [5 ECTS]
III.5. Mathematics III - statistics
1Lec, 1Tut                                                                                                                                                    [3 ECTS]
III.6. Sports
2Tut                                                                                                                                                               [1 ECTS]
III.7. Project
2P (BI)/ 2P (IE)                                                                                                                                            [2 ECTS]
III.8. Earth Science and Hydrology
2Lec                                                                                                                                                              [2 ECTS]
III.9. Civil Engineering
1Lec, 1P                                                                                                                                                       [2 ECTS]
III.10. Micro- and Macro Economics  I
2Lec, 1Tut                                                                                                                                                    [2 ECTS]
semester 4
IV.1. Biology, Ecology and Environmental Protection III
1LecE, 2Tut                                                                                                                                                  [3 ECTS]
IV.2. Electrical Design
2LecE, 1Lab                                                                                                                                                [4 ECTS]
IV.3. Automatic Control and Robots
2Lec, 1Lab                                                                                                                                                   [3 ECTS]
IV.4. Engineering Metrology
1Lec, 1Lab                                                                                                                                                   [2 ECTS]
IV.5. Engineering Physics - Fluid Mechanics
2LecE, 1Tut, 1Lab                                                                                                                                       [5 ECTS]
IV.6. Project
2P (BI)/ 2P (IE)                                                                                                                                            [3 ECTS]
IV.7. Micro- and  Macro Economics  II
2LecE, 1Tut                                                                                                                                                  [2 ECTS]
IV.8. Engineering Costing
2Lec, 1Tut                                                                                                                                                    [3 ECTS]
IV.9. Commercial Law
2Lec                                                                                                                                                              [2 ECTS]
semester 5
V.3. Project
4P (BI)/ 4P (IE)                                                                                                                                            [8 ECTS]
V.4. Management of Waste
2Lec, 2Lab                                                                                                                                                   [5 ECTS]
V.5. Quality and Safety Management
2Lec                                                                                                                                                              [2 ECTS]
V.8. Soil science and recultivation
2Lec, 2Lab                                                                                                                                                   [5 ECTS]
V.9. Sanitary and gas systems
1Lec, 1Tut, 1P                                                                                                                                             [4 ECTS]
V.10. Technology of water and wastewater treatment
1Lec, 2Lab                                                                                                                                                   [3 ECTS]
V.11. Heat and Mass Transfer
2LecE, 1Tut                                                                                                                                                  [3 ECTS]
semester 6
Mobility
[30 ECTS]
semester 7
VII.3. Logistics in Enterprise
2Lec                                                                                                                                                              [2 ECTS]
VII.4. Marketing
2Lec                                                                                                                                                              [2 ECTS]
VII.5. Protection of Atmosphere
2Lec, 2Tut                                                                                                                                                    [3 ECTS]
VII.9. Water Management and Protection
1Lec, 1Tut                                                                                                                                                    [2 ECTS]
VII.10. HVAC
2Lec, 2Tut                                                                                                                                                    [3 ECTS]
VII.11. Modelling of Environmental Hazards
3Lab                                                                                                                                                              [2 ECTS]
VII.12. Bioremediation
1Lec, 1Tut                                                                                                                                                    [2 ECTS]
BSc Diploma Thesis
                                                                                                                                                                     [15 ECTS]


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, mailing list. Valid XHTML and CSS.