top
logo
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Facebook Image

Zaloguj sięHD-BackgroundSelector


EFEkt PDF Print E-mail
There are no translations available.

Rusza nasza nowa inicjatywa dla uczniów szkół średnich!

 

 

OFERTA AKTYWOŚCI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

W RAMACH WSPÓŁPRACY Z EUROPEAN FACULTY OF ENGINEERING

 

WYKŁADY

1. Computational Fluid Dynamics – predicting flows with computers (dr inż. Maciej Marek)

2. Algae – feedstock of the future (dr Magdalena Zabochnicka-Świątek)

3. Utilisation of sewage sludge by thermal methods in Poland (dr inż. Jurand Bień)

4. Carbon Capture & Storage (CCS) – an effective way to reduce CO2 emission (dr inż. Dariusz Asendrych)

5. Renewable energy & its status in Poland (dr inż. Dariusz Asendrych)

6. Composting – turning waste into „black gold” (dr inż. Krystyna Malińska)

7. Design thinking for creative problem solving czyli jak wykorzystywać metodykę myślenia projektowego w rozwiązywaniu problemów (dr inż. Krystyna Malińska)

8. Production systems (dr hab. inż. Robert Ulewicz, prof. PCz)

9. Modern platics in application (dr inż. Tomasz Jaruga)

 

WARSZTATY z umiejętności komunikacji, pracy w grupach i kreatywnego myślenia

1. Design thinking for the environment czyli jak kreatywnie rozwiązywać problemy ochrony środowiska (dr inż. Krystyna Malińska)

2. Elevator pitch – how to communicate your idea czyli jak sprzedać swój pomysł (dr inż. Krystyna Malińska, dr Magdalena Zabochnicka-Świątek)

3. Problem solving czyli jak skutecznie rozwiązywać problemy (dr inż. Manuela Ingaldi)

4. Design of a plastic part in CAD and 3D printing of a prototype czyli jak projektować i drukować w 3D (dr inż. Tomasz Jaruga mgr inż. Michał Modławski)

 

ZAJĘCIA W LABORATORIUM

1. Electromagnetism (prof. Zygmunt Piątek)

2. Electrical design (prof. Zygmunt Piątek)

 

Istnieje możliwość zorganizowania zajęć z wyżej podanych tematów w języku angielskim (możliwość również w języku polskim) w szkole oraz w salach wykładowych i laboratoriach Politechniki Częstochowskiej.

 

Zapraszamy do kontaktu:

dr inż. Maciej Marek, Kierownik EFE,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

dr inż. Elżbieta Moryń-Kucharczyk, Zastępca Kierownika EFE,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

dr inż. Krystyna Malińska, Koordynator ds. promocji i rozwoju,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

dr inż. Dariusz Asendrych, Opiekun specjalności CMS,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

dr Magdalena Zabochnicka-Świątek, Opiekun specjalności BI, pełnomocnik Dziekana WIŚiB ds. EFE,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

dr inż. Manuela Ingaldi, Opiekun specjalności BT,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

dr inż. Michał Turski, Opiekun specjalności IE,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Strona internetowa EFE www.efe.pcz.pl

Facebook EFE https://www.facebook.com/EFE.CUT/


bottom

Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, mailing list. Valid XHTML and CSS.