top
logo
Polish (Poland)English (United Kingdom)
Facebook Image

Zaloguj sięHD-BackgroundSelector


Home O Politechnice
O Politechnice PDF Drukuj Email

Politechnika Częstochowska, najstarsza i największa uczelnia regionu częstochowskiego  roku akademickim 2008/2009 obchodzi jubileusz 60-lecia. 30. XI 1949 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów powołano Szkołę Inżynierskąw Częstochowie, a w roku 1955 przemianowano ją na Politechnikę Częstochowską.

Uczelnia, swoją 60-letnią historią wpisała się w strukturę Częstochowy, głównie dzięki swoim wychowankom, którzy w dużej mierze tworzą kadrę wysokiej klasy specjalistów w przemyśle i gospodarce, a także zarządzają naszym miastem.Do tej pory Politechnikę Częstochowską opuściło ponad 52 tysiące absolwentów: inżynierów, magistrów i magistrów inżynierów.

Politechnika Częstochowska dobrze kształci swoich studentów, jej absolwenci - ponad 4.000 rocznie - są przygotowani do nowych wyzwań, jakie niesie ze sobą rozwój nauki i techniki.Duży potencjał badawczy i kadrowy sprawia, że Politechnika Częstochowska posiada silną pozycję na mapie naukowej Polski i Europy, co potwierdzają realizowane tu programy międzynarodowe i regionalne, szerokie kontakty z instytucjami polskimi i zagranicznymi, a także efekty współpracy naukowo-badawczej.

 

 

Na sześciu Wydziałach Politechniki Częstochowskiej pracuje ponad 800 nauczycieli akademickich, w tym 145 samodzielnych pracowników nauki i 485 doktorów.Wszystkie Wydziały posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora (w 9 dyscyplinach naukowych), a trzy z nich także uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Uczelnia prowadzi wiele form działalności na forum międzynarodowym. Między innymi realizuje wspólne przedsięwzięcia naukowo-badawcze i dydaktyczne z partnerami zagranicznymi w ramach projektów finansowanych głównie ze środków Unii Europejskiej.

Pracownicy Uczelni aktywnie uczestniczą w światowych badaniach, prezentując swoje osiągnięcia na zagranicznych konferencjach i sympozjach. Na 6 Wydziałach:

 • Budownictwa
 • Elektrycznym
 • Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
 • Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
 • Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej
 • Zarządzania

kształci się obecnie około 14 tysięcy studentów, w ramach 17 kierunków studiów, mając do wyboru 90 specjalności.Od roku akademickiego 2008/2009 oferta dydaktyczna Uczelni rozszerzyła się o 3 nowe kierunki studiów: mechatronikę, energetykę i logistykę. W przyszłym roku akademickim młodzież będzie mogła podjąć naukę również na kierunkach: edukacja techniczno-informatyczna oraz zdrowie publiczne.

 

Obecnie Politechnika Częstochowska rozpoczęła kształcenie zamawiane na 4 kierunkach studiów: elektrotechnice, inżynierii środowiska, matematyce oraz mechanice i budowie maszyn, co oznacza, że połowa najlepszych studentów na tych kierunkach będzie otrzymywać wysokie stypendia z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Wszystkie inżynierskie kierunki studiów posiadają akredytację Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI) w Brukseli, co oznacza, że po ukończeniu studiów absolwenci Politechniki Częstochowskiej mogą uzyskać tytuł inżyniera europejskiego.Na naszej Uczelni, wzorem większości szkół wyższych w krajach Unii Europejskiej, obowiązuje punktowy system zaliczania wykładów, dzięki czemu studenci moga odbywać część studiów w zagranicznych ośrodkach akademickich. Taką możliwość daje przede wszystkim udział w programach europejskich, m.in. w 7. Programie Ramowym, w Mechanizmie Norweskim oraz w programach edukacyjnych LLP-ERASMUS.

 

Politechnika rozszerza swoją ofertę dydaktyczną dla tych, którzy chcą studiować w języku angielskim, zarówno młodzieży zagranicznej, jak i znających języki obce Polaków. W ramach European Faculty of Engineering prowadzony jest nabór na studia w języku angielskimw zakresie: Computer Modelling and Simulation, Business and Technology, Intelligent Energy, Biotechnology for Environmental Protection.Uczelnia posiada znakomitą bazę dydaktyczną i infrastrukturę studencką, nowoczesne laboratoria i sale wykładowe, trzy domy akademickie, a także Bibliotekę Główną i biblioteki wydziałowe.Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej specjalizują się w edytorstwie technicznej książki naukowej, publikując monografie, podręczniki akademickie, skrypty i pomoce dydaktyczne.
 

Od 1997 roku Uczelnia wydaje własne czasopismo środowiska akademickiego „Politechnika Częstochowska”.

 

Od 2003 roku Biuro Karier Politechniki Częstochowskiej pomaga studentom i absolwentom w przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania pracy i kontaktuje ich z przyszłymi pracodawcami.

 

Politechnika Częstochowska jest jednostką wiodącą Miejskiej Sieci Komputerowej oraz uczestnikiem konsorcjum PIONIER. Wszystkie jednostki połączone są siecią światłowodową, Uczelnia posiada szerokopasmowy dostęp do Internetu.Z oferty Akademickiego Centrum Kultury i Sportu korzystają nie tylko studenci, ale również pracownicy i mieszkańcy Częstochowy. Studenci mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania w 48 kołach naukowych oraz 11 organizacjach studenckich. Dużym zainteresowaniem cieszy się w Politechnice Częstochowskiej sport. Jego głównym animatorem jest Akademicki Związek Sportowy. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania pozanaukowe w działających tu 13 sekcjach sportowych.

 

Wydziały Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, al. Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa, tel. 0 34 325 05 61

 • mechanika i budowa maszyn
 • informatyka
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • matematyka
 • mechatronika
Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, al. Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa, tel. 0 34 325 06 25 
 • metalurgia
 • inżynieria materiałowa
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • fizyka techniczna
 • edukacja techniczno-informatyczna
Wydział Elektryczny, al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa, tel. 0 34 325 08 22 
 • elektrotechnika
 • elektronika i telekomunikacja
 • informatyka
Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, ul. Dąbrowskiego 73, 42-200 Częstochowa, tel. 0 34 325 04 62 
 • inżynieria środowiska
 • ochrona środowiska
 • energetyka
Wydział Budownictwa, ul. Akademicka 3, 42-200 Częstochowa, tel. 0 34 325 09 30 
 • budownictwo
Wydział Zarządzania, al. Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa, tel. 0 34 325 04 22 
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • informatyka i ekonometria
 • logistyka
 • zdrowie publiczne

 bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla Template, mailing list. Valid XHTML and CSS.