Informacja dla studentów EFE specjalności BT Drukuj
Uprzejmie zawiadamiamy, że od kwietnia b.r. obowiązki opiekuna specjalności Business and Technology (BT) obejmuje Pani Dr inż. Manuela Ingaldi zastępując dotychczasowego opiekuna BT Pana Prof. Piotra Pachurę. Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy Panu Prof. Piotrowi Pachurze za dotychczasową pracę i życzymy powodzenia Pani Dr Manueli Ingaldi oraz zachęcamy studentów BT do korzystania z rad i pomocy nowego opiekuna. Sylwetkę naukową i telefony oraz adres mailowy Dr inż. Manueli Ingaldi znaleźć można na naszej stronie.

Dr Maciej Marek
Dr E. Moryń-Kucharczyk